U2FsdGVkX1+JQ7X6pa9vTPdw4hyJuFEnM9Q0PvJK1ZVyeM+F1gA0tO0m9csDFTvdwMFtKbezUF3pSr14J2lMkg==
Oryginał znajduje się w e-Bibliotece pod linkiem http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=318

I. SKŁAD GRONA NAUCZYCIELSKIEGO
przy końcu roku szkolnego 1902
Lp. Imię i Nazwisko Uczył w klasach godz w tyg.
1Zych Franciszek, dyrektorhistoryi, i geografii i psychologii w kl. VIII.5
2Babski Ignacy, profesor, zawiadowca biblioteki niemieckiej dla uczniówgospodarz kl. VII - języka niemieckiego w kl. IVa, V, VI, VII i VIII.20
3 Burzyński Józef, profesor, zawiadowca gabinetu historyi naturalnej matematyki w kl. Ia, Ib, i IIb i Historyi naturalnej w Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, V i VI. 25
4 Chlebek Józef, profesor,w VIII randze języka łacińskiego w kl IIa i IVb i języka polskiego w IV. 17
5 Czajkowski Karol, nauczyciel, zawiadowca gabinetu fizykalnego gospodarz kl. VIII, - geografi w kl. Ia, matematyki w IIIa, V, VII, i VIII, i fizyki w VII i VIII. 21
6 Ks. Dobraznski Adryan, katecheta, profesor religii obrz. gr.kat. w kl. od I. do VIII, języka ruskiego w V, VI, VII i VIII. 24
7 Geeiow Onufry, profesor gospodarz kl. V, - języka łacińskiego w V, jęz. greckiego w V i VII i jęz. niemieckiego w kl. IIIa i IVb. 23
8 Kieroński Leon, profesor gospodarz kl. VI, -języka łać. w VI VII i VIII i jęz. greckiego w VIII. 21
9 Mazur Józef, profesor, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej języka łacińskiego w kl IVa, greckiego w IVb i VI,  ipolskiego w IIa. 18
10 Mikuła Ludwik, profesor matematyki kl. IIa, IIIb, IVa, IVb i VI i fizyki w IVa i IVb. 21
11 Niebieszczański Piotr, profesor, zawiadowca zbiorów geograficznych i obrazów gospodarz kla. IVb, - historyi  i geografi w IIIa, IVa, IVb, V, VI i VII i propedeutyki filozofii w VII. 23
12 Ks. Olszewski Jan, zastępca nauczyciela gospodarz kl IIa, - języka niemieckiego w IIa oraz historyi i geometri w Ib, IIa, IIb i IIIb. 19
13 Rembacz Stanisław, nauczyciel gospodarz kl. Ia i IIIa, - języka łacińskiego w Ia i IIIa i polskiego w Ia. 17
14 Ks. Rogoszewski Tadeusz, p zastępca nauczyciela języka niemieckiego w Ia i ruskiego w I, II, III i IV. 14
15 Ks. Ścisłowski Józef, katecheta-profesor religii obrz. rzym. kat. w I-VIII. 16
16 Smal Szymon, zastępca nauczyciela gospodarz kl. IIIb -języka łacińskiego w IIb, polskiego w IIb i niemieckiego w IIb i IIIb. 18
17 Stefkowski Leopold, zastępca nauczyciela gospodarz kl. IIb, - języka łacińskiego w IIb, greckiego w IIIa i IIIb i polskiego w IIb. 21
18 Trelecki Władysław, profesor zawiadowca biblioteki polskiej dla uczniów gospodarz kl. IVa, - języka greckiego w IVa i polskiego w IVa, IVb, V, VI, VII i VIII. 22
19 Waligóra Michał, zastępca nauczyciela gospodarz kl. Ib, - języka łacińskiego, polskiego w IIIa i niemieckiego w Ib. 17
Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych
1 Zych Franciszek, j. w. historyi kraju rodzinnego w VIII. 1
2 Niebieszczański Piotr, j. w. historyi kraju rodzinnego w IIIa, IVa, IVb i VII. 6
3 Ks. Olszewski Jan, j. w. historyi kraju rodzinnego w IIIb. 1
4 Ks. Dobrzański Adryan, j. w. spiewu. 4
5 Mazur Józef, j. w. gimnastyki. 6
6 Smal Szymon, j. w. kaligrafi. 2
7 Czajkowski Karol, j. w. stenografi. 4
8 Labęcki Romuald, dyrektor szkoły wydziałowej męskiej rysunków. 4
9 Langer Joachim, kierownik szkoły 4-klasowej barona Hirscha religii mojżeszowej w kl. I-VIII 8

III. PLAN NAUKI W ROKU SZKOLNYM 1902

A. Przedmioty obowiązkowe.
Klasa I.
Religia
2 godz. tyg.
Zasady katolickiej wiary i obyczajów 
Język łaciński
8 godz. tyg.
Odmiana prawidłowa imion i czasowników, ważniejsze przyimki i spójniki, tudzież najważniejsze prawidła prawidła ze składniu podług ćwiczeń. Ćwiuczenia w tłómaczeniu z języka łacińskiego na polski i odwrotnie. Od połowy października, co tydzień zadanie szkolne.
Język polski
3 godz. tyg.
Czytanie ustępów wyraźne, płynne i rozumne. Objaśnienie wyrazów i myśli. Tok myśli i reprodukcya wyjaśnionych ustępów. Deklamacya piękniejszych utworów poet. i proz.  Elementarna nauka o zdaniu pojedynczym i składni zgody; najważniejsze zdania poboczne; ważniejsze znaki pisarskie; elementarna nauka odmian imienia i słowa. W I. półroczu co tydzień dyktat systematycznie ułożony, w II co tydzień dyktaty lub ćwiczenia stylistyczne.
Język niemiecki
6 godz. tyg.
Czytanie, memorowanie, zdawanie sprawy z treści na podstawie pytań, retrowersya, potoczna rozmowa na podstawie przerobionego materyału, znajomość odmian regularnych i zasad składni; ćwiczenia ortograficzne. Co tydzień dyktat; pisanie ustępu memorowanego lub retrowersya.
Historia i Geografia
3 godz. tyg.
Wstępne pojęcia z geografii fizycznej i matematycznej; oro- i hdrografia wraz z zarysem geografii politycznej. Czytanie map i ćwiczenia kartograficzne.
Matematyka
3 godz. tyg.
W I. półroczu tylko arytmetyka: Dziesiętny układ liczb; cztery działania liczbami całemi mianowanem i niemianowanemi; ułamki dziesiętne; metryczne miary i wagi; podzielność liczb; wspólna miara i wielokrotność; elementarne wiadomości o ułamkach zwyczajnych.
W II pułroczu z geometryi: Pojęcie ilości przestrzennych, linia prosta, koło, linie równoległe, katy, trójkąty. Ćwiczenia domowe. W każdym półroczu 3 zadania szkolne.
Historya naturalna
2 godz. tyg.
Zwierzęca ssące i owady (od marca). Poznawanie i opisywanie ważniejszych roślin nasiewnych.

!!!!!!!!!!! Niebawem nastąpi aktualizacja!!!!!!!!!!!!! 

Klasa II.
Klasa III.
Klasa IV.
Klasa V.
Klasa VI.
Klasa VII.
Klasa VIII.

A. Przedmioty względnie obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Język Ruski
Historya kraju rodzimego
Śpiew
Kaligrafia
Stenografia
Gimnastyka
Rysunki

XI. KLASYFIKACYA UCZNIÓW

Klasa I. A.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:
Byczek Alojizy
Dworak Jan
Fabrowski Józef
Różycki Mieczysław
Banaś Aleksander
Charecki Józef
Cependa Michał
Czerny Ferdynand
Czerny Stanisław
Dąbrowski Władysław
Diner Samuel
Domeredzki Józef
Dudzik Mateusz
Ebner Chaim
Gregorosek Władysław
Heller Jachel
Holdner Pikas
Hoszowski Maryan
Huzar Paweł
Huzar Włodzimierz
Jasiński Stanisław
Kanclerz Franciszek
Kiełbasa Eugeniusz
Kiziuk Jan
Kohut Józef
Kozakiewicz Maryan
Kraminer Jakób
Krzyśków Antoni
Niedźwiedzki Stefan
Orzełski Czesław
Ostrowski Władysław
Próchnicki Józef
Schneigert Tadeusz
Torton Chaim
Winnicki Franciszek

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4 uczniów; stopień drugi otrzymało 7 uczniów, stopień trzeci 6.

Klasa I. B.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:
Osträger Chaim
Brauner Chaim
Czabański Maryan
Hlibowickij Taras
Holzer Mateusz
Huzar Kazimierz
Kijowski Eugeniusz
Lewicki Sofron
Lipowyj Grzegorz
Lukaczer Edward
Łucki Miron
Majewski Bronisław
Mikołaiszyn Lontyn
Morasiewicz Piotr
Morasiewicz Władysław
Nussenbaum Berl
Orzelski Stanisław
Paszkiewicz Michał
Petryk Leon
Pułka Stanisław
Radziszewski Stanisław
Rapp Benjamin
Rudiak Jan
Sandecki Julian
Sarchman Bazyli
Scherzer Srul
Schächter Anselm
Schumer Leiser
Semianów Aleksander
Sołhaj Maryan
Strauber Israel
Szwec Michał
Tomaszewski Apolinary
Wasyłyk Dymitr
Wisz Władysław
Wolf Franciszek
Zakrocki Adam
Zeimer Nathan
Do egzaminu poprawczego przeznaczono 5 uczniów; stopień drugi otrzymało 5 uczniów, stopień trzeci 3.

Klasa II. A.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:
Ciuropajowicz Tomasz
Kwiatkowski Władysław
Pełech Piotr
Alter Kornel
Andusiw Bazyli
Banach Eugeniusz
Bednarowski Wiktor
Bełzjuk Stefan
Blaukopf Meier
Drapalski Karol
Falber Moses
Feder Todres
Fedyk Emilian
Grau Baruch vel Bruno
Haleczko Adam
Heller Chaim
Holzstein Israel v. Isidor
Jost Michał
Kamieński Zygmunt
Kaufmßnn Oskar
Kermisch Wolf
Kruszelnicki Antoni
Krywyj Aleksander
Kurceba Włodzimierz
Lehkyj Michał
Łopatyński Zeon
Siwak Bazyli
Teleżyński Józef
Weigner Stefan
Wojtyński Józef
Żybura Antoni
Rudnicka Jarosława (pryw.)
Do egzaminu poprawczego przeznaczono 5 uczniów; stopień drugi otrzymało 9 uczniów, stopień trzeci 2.
Klasa II. B.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:
Biliński Aleksander
Petersil Maurycy
Andermann Pertz
Czerny Wacław
Daszyński Kamil
Gläser Aryon
Górniak Jan Maryan
Hałas Leoncyusz
Hessel Heinrich
Köpel Isachar
Łukasiewicz Waleryn Józef
Müller Leiser vel Ludwig
Noskowski Adam
Ostapowicz Teofil
Pohorilie Emanuel
Pohorylle Isaac
Prorok Leon
Pustelnik Ludwik
Sawicki Seweryn Stanisław
Schmetterling Chaim
Schulman Daniel
Seifer Nathan
Sigmann Naftale Hertz
Stettner Antoni
Świstel Franciszek
Szächter Izak
Tabisz Stanisław
Tchórzewski Tadeusz
Tischler Isak
Waguła Stanisław Robert
Wolf Antoni Wincenty
Zaleski Zygmunt Jan Józef
Żukowski Antoni
Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4 uczniów; stopień drugi otrzymało 5 uczniów, stopień trzeci 6.

Klasa III. A.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:


Do egzaminu poprawczego przeznaczono 6 uczniów; stopień drugi otrzymało 2 uczniów, stopień trzeci 3.
Klasa III. B.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:


Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4 uczniów; stopień drugi otrzymało 4 uczniów, stopień trzeci 4.
Klasa IV. A.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:


Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4 uczniów; stopień drugi otrzymało 3 uczniów, stopień trzeci 1.
Klasa IV. B.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:


Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4 uczniów; stopień drugi otrzymało 3 uczniów, stopień trzeci 1.
Klasa V.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:


Do egzaminu poprawczego przeznaczono 7 uczniów; stopień drugi otrzymało 6 uczniów, stopień trzeci 2.
Klasa VI.
Stopień pierwszy z odznaczeniem: 
Stopień pierwszy:
Feuerstein Baruch
Gottfried Abraham

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 2 uczniów; stopień drugi otrzymało 1 uczniów, stopień trzeci 1.
Klasa VII.
                        
Stopień pierwszy:


Do egzaminu poprawczego przeznaczono 1 uczniów; stopień drugi otrzymało 4 uczniów, stopień trzeci 1.

Klasa VIII. B.
Stopień pierwszy z odznaczeniem:  
Stopień pierwszy:
Biner Heresch
Dżydżora Jan
Sieczkowski Mieczysław
Zeimer Jonas

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 1 uczniów.
Wyniki egzaminu dojrzałości:

Egzamin składało:
a) uczniów publicznych  - 33
b) externista - 1
Z tych uznano:
a) za dojrzałych z odznaczeniem -4
b) za dojrzałych -24
c) do egzaminu poprawczego przeznaczono - 4
d) reprobowano na rok -2

Świadectwo dojrzałości otrzymali:
Biener Hersch (z odzn.)
Bodnarozuk Zacharyasz
Dżydżora Jan (z odzn.)
Goldberg Baruch
Hałuszczyński Jan
Imber Moses
Jastrzębski Piotr
Keffermüller Zeon Kaz.
Kucy Mikołaj
Lochman Bruno
Łoziński Maryan
Międziobrodzki Jan
Mikuusiński Kazim.
Niedźwiński Roman
Ostrowski Władysław
Piduczny Stefan
Podlewski Jan
Popowski Jan
Rosłanowski Józef
Rudnicki Antoni
Sadowski Emilian Jarosław
Schreiber Mikołaj
Sieczkowski Mieczysław (z odzn.)
Stern Max
Turczyński Stanisław
Turuła Eugeniusz
Zeimer Jonas (z odzn.)
Nawojski Władysław (extern.)

!!!!!!!!!!! Niebawem nastąpi aktualizacja!!!!!!!!!!!!!