U2FsdGVkX1+JQ7X6pa9vTPdw4hyJuFEnM9Q0PvJK1ZVyeM+F1gA0tO0m9csDFTvdwMFtKbezUF3pSr14J2lMkg==
Cykl „Śladami Przodków” 
Część I «Najdawniejszy okres - spuścizna DNA»


    Od dawna, bowiem roku 2000, zajmuję się genealogią swoją, moją, naszą.. przede wszystkim dożę wstecz ale nie tylko po mieczu i kądzieli, jednakże koło roku 2011 zatrzymałem się, w różnych korzeniach w różnym okresie, ale uogólniając, głównie to XVII i XVIII w. , w swej nieodzownej ciekawości skłoniło mnie do poszerzania horyzontów zdobywając pewną wiedzę o genetyce molekularnej a co za tym stoi, Genealogi Genetycznej lub jak kto woli Antropogenetyce.  
     Nie ukrywam iż dalej wielu aspektów nie rozumiem, aczkolwiek dożę do poznania! Z początku odstraszała mnie cena, lecz pewne zdarzenia i promocje skłoniły mnie do wykonania 1 testu i przesłania materiału genetycznego do FamilyTreeDNA.com pod koniec sierpnia, będąc wówczas na Vancouver Island. 
    Z niecierpliwością oczekiwałem wyników, zwłaszcza iż nie miałem bladego pojęcia czego się spodziewać, to co otrzymałem było piorunujące, okazało się iż w prostej linii Ojcowskiej Y-DNA jestem mniejszością nie-Słowiańską a na dodatek nie-Indoeuropejską!! Nowiny te poznałem [3 Listopada 2013] , nietrudno się domyśleć że kilka dni później zapragnąłem poznania i mej Matczynej linii mtDNA, owe wyniki już nie były tak spektakularne, a to za sprawą iż o mtDNA, mniej wiadomo ..to znaczy mniej zostało napisane.. wszak wyniki te otrzymałem [17 stycznia 2014], za drugim (i kolejnymi) razami etap jest prostszy gdyż wykorzystują w tym celu, raz pobrany materiał. 
      Kolejne me cele są następujące, ustalenie mtDNA i Y-DNA, innych linii mych przodków, a także ustalenie mojego atDNA i zwiększanie ilości markerów dla wszystkich w celu zwiększenia dokładności w przyszłości, a także zrozumienie czym jest SNP i STR.
      Co mi te badania dały , lub mogą dać, .. pozostawię w tej chwili bez komentarza, a osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu ze mną. 

       Pozwolę sobie przejść teraz do zaprezentowania, a następnie omówienia tych wyników, w kolejnej części będę prezentował różnorakie hipotezy i historie ludności tejże części Europy. 
   To są dane zaledwie 2 linii moich Przodków, docelowo będę starał się ustalić pochodzenie etniczne każdego z przodków. 
Na początek 4 podstawowe linie przodków, oraz ich etniczne pochodzenie.

Pełne Drzewo Genealogiczno-Filogenetyczne (dotyczące przodków) dostępne jest pod tym linkiem  [https://arboretumrodow-cisowscy.blogspot.ca/2014/04/drzewo-filogenetyczne-genealogiczne.html]  


Tym co określa mój wynik w kontekście mego etnicznego pochodzenia jest HAPLOGRUPA
- czym ona jest?? Najprościej zrozumieć to, wyobrażając sobie ogromne drzewo filogenetyczne (osobne dla mężczyzn i osobne dla kobiet), co pokolenie kolejni zstępni rozchodzą się w różne strony - niektóre gałęzie są bez potomstwa, inne mają pojedynkę, a innych jest wiele, każda gałąź która się wyróżnia od konaru, to HAPLOGRUPA, a każda gałązka wychodząca z niej to HAPLOTYP, tak więc wszyscy mamy wspólnego przodka .. Biblia nazywa go Adamem i Ewą, w świecie nauki zostali oni nazwani jako "Y-chromosomal Adam (Y-MRCA)" oraz "Mitochondrial Eve (mt-MRCA)" skrót "MRCA" oznacza mniej-więcej tyle co najbliższy wspólny przodek wszystkich* (z danej grupy) 


PARĘ STWIERDZEŃ NA TEMAT MYCH BADAŃ[Pierw zapraszam do leksykonu pojęć związanych z DNA]
....................................................................
TEST y-DNA
Haplogrupa: I1; Haplotyp: M253
....................................................................
TEST mtDNA
Haplogrupa: J;
................................................................
TEST atDNA


..po krótce - co ów badania wnoszą...?
    Dokonanie tych badań jest początkiem wiolo letniego i wieloetapowego planu zachowania informacji genetycznych o moich przodkach-krewnych, co w przyszłości mnie, lub następnym pokoleniom pozwoli poszerzyć informacje o dalszych przodkach, i dalszych krewnych, tym samym pozwoli im/mnie odnaleźć to co teraz skrywa kurz. Nie wszystko w przyszłości!! Już dziś istnieją spore bazy w których można odnaleźć genetycznych krewnych ( i być może oni mają bardzie w przeszłość posunięte drzewo, co pozwoli znaleźć wspólnego przodka) jednak w moim przypadku kiedy mą haplogrupą męską jest I1, (niezwykle rzadka) trudno cokolwiek ustalać.. Niemniej póki żyją niektóre linie genetyczne (proste) mych przodków, będę starał się i namawiał by zachowali po sobie ślad genetyczny dla przyszłych pokoleń rodziny. 
TEST y-DNA
Badanie to dotyczy się tylko mężczyzn, a to dlatego iż tylko oni posiadają chromosom Y.
Czym jest Chromosom Y - jest jednym z 2 autosomów określających płeć, znajdujących się w 23 parze [mężczyzna posiada parę XY a kobieta XX] - przypomnijmy iż człowiek posiada 23 pary chromosomów, i tym samym jest organizmem z komórek diploidalnych - czyli takim który posiada w 1 komórce 1 parę chromosomów homologicznych (2 autosomy). 22 pary chromosomów czyli 44 autosomy, są odpowiedzialne za odpowiedzialne za dziedziczenie wszystkich cech z wyjątkiem tych, sprzężonych z płcią.
Chromosom Y jest największym blokiem ludzkiego DNA, i obejmuje około 59 milionów par zasad, stanowiąc przy tym 2% całego ludzkiego DNA [Kod DNA czyli-pary zasad: A(adenina)-T(tymina), C(cytozyna)-G(guanina)] te pary zasad w 99,9% w wszystkich nas są identyczne, to co nas wyróżnia znajduje się w 0,01% całego kodu DNA] 
Tak więc mężczyźni dostają swój chromosom Y (y-DNA) od swego Ojca, a on również od Ojca, i tak dalej, i tak dalej. Jako że posiadają go tylko mężczyźni, jeśli jesteś kobietą, nie możesz w prosty sposób ustalić pochodzenia ojcowskiego swego, w tym celu musisz przebadać swego brata, ojca, lub innego względnie bliskiego kuzyna, wujka o wspólnym męskim przodku.

FamilyTreeDNA.com
TEST mtDNA
 Bez względu na twoją płeć (biologiczna) twoje mitochondrialne DNA [mtDNA] pochodzi od twojej matki, które z kolei pochodziło od jej matki, i tak dalej, i tak dalej. tak wiec wszystkie kuzynki po linii żeńskiej będą mieć to samo mitochondrialne DNA.
Inne niż Ty, będzie miał twój Ojciec, a to dlatego iż on otrzymał je od swojej matki, ale ono umiera razem z nim, nie zostaje przekazane dalej. 
TEST x-DNA
U kobiet podobnie jak u mężczyzn również występuje chromo-son tyleż że nie Y (jak to po lewej napisane) ale X, na obecnym etapie nauki, niestety używa się go wyłącznie do ustalania rodzeństwa, nie jest on przydatny do ustaleń przodków gdyż jest tylko 50% szans że badany chromosom X jest albo twego Ojca, albo twej matki, być może w przyszłości nauka posunie się tak ze będzie można identyfikować, który z chromosomów X, pochodzi od Matki a który od Ojca. 
Sprawa wygląda tak mężczyzna chromosom Y dziedziczy od Ojca a chromosom X od Matki, kobiety dziedziczą oba chromosomy X, od obydwu rodziców - tylko który jest który?
TEST atDNA
O ile obydwa testy po lewej zajmowały się 2 autosomami - parą chromosomów płci, oraz komórka mitochondrialną, badanie autosomalnego DNA (atDNA) dotyczy 22 par chromosomów - czyli 44 autosomów. 
Owe 22 pary chromosomów dziedziczymy w stosunku 2:1 czyli dokładnie 50% od swojej matki i dokładnie tyle samo od swego ojca, o dziwo ilość kodu od swych dziadków może być różna od 25% *
W każdej parze autosomów jeden pochodzi od matki a jeden od ojca, oni dostali je ta samą drogą, ale przed przekazaniem autosomów DNA, są one losowo poddawane rekombinacji DNA.
Im głębiej szukasz tym mniejszy  odsetek autosomalnego DNA, będzie odziedziczony od przodków tej samej generacji.
W ten sam sposób dla którego nie dziedziczmy dokładnie 25% od swych dziadków, możemy być genetycznie bliżej spokrewnieni z jednym z rodzeństwa a z drugim dalej.  
Więcej informacji na temat 
Wyszukiwarka zgodnego y-DNA https://www.ysearch.org/
(u dołu strony znajdują się szczegółowe wyniki - do porównania)

Co do szczegółów na temat mojej Haplogrupy, zapraszam do Europejskiej Encyklopedii Genetyki
https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml
oraz na rosyjsko języczną równie znamienną stronę
https://gentis.ru/info/ydna-tutorial/hg-i/m253

Wyszukiwarka zgodnego mtDNA https://www.mitosearch.org/
(u dołu strony znajdują się szczegółowe wyniki - do porównania)

Co do szczegółów na temat mojej Haplogrupy, zapraszam do Europejskiej Encyklopedii Genetyki
https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_J_mtDNA.shtml
oraz na rosyjsko języczną równie znamienną stronę
https://gentis.ru/info/mtdna-tutorial/hg-j/j(TRWA AKTUALIZACJA)