U2FsdGVkX1+JQ7X6pa9vTPdw4hyJuFEnM9Q0PvJK1ZVyeM+F1gA0tO0m9csDFTvdwMFtKbezUF3pSr14J2lMkg==
Witajcie:D


Kilka dni temu po upływie ponad pół-roku uzyskałem najnowszą pewną (znaczy jej część) wiedzę o mym odległym pochodzeniu, co zmotywowało mnie, do już od dawna planowanej aktualizacji z mych badań/poszukiwań... do dzieła..  


Wędrówkę swą rozpoczynam zgodnie z kierunkiem czasu. a więc od najdawniejszych czasów.


..gdzieś w zachodnio-centralnej Afryce - bagatela 200 tysięcy lat temu :D


Cokolwiek Biblia, Wedy, i inne święte księgi, czy podania, legendy i wierzenia różnorakich ludów podają.. o początku ludzkości, choć nie jest obecnie prawdą naukową, po części coś w sobie z prawdy jednakże ma! Otóż ludzie zawsze na swój sposób, chcą wytłumaczyć świat w okołu siebie, a tam gdzie brakuje im wiedzy stosują przypuszczenia, tudzież siły wyższej odpowiedzialnej za wszystkie aspekty których nie umieją zrozumieć. Było tak dawniej -  i nie oszukujmy się jest tak nadal!!, owszem dziś gdy nauka jest wysoce rozwinięta, trudniej to dostrzec.. ale za pewien czas, nasze wnuki czy prawnuki, będą się śmiać z hipotez i założeń naukowych, ludzi z przełomu wieków - Nas!

Biblia podaje że współczesna ludzkość ( dla czasów pisania biblii) pochodziła od Adama i Ewy.. dziś potocznie wiemy że było by to nie możliwe.. bo skoro mieli oni 3 synów.. to z kim synowie mieli dzieci .. z Ewą?? .. spowodowało by to zbyt duże mutacje!! Lecz w drugiej połowie XX wieku, okazało się iż w DNA istnieją tzw. Haplogrupy (dotyczy 2 z 4 rodzajów DNA które posiada człowiek mtDNA i y-DNA) jedną z nich przekazuje matka sojowej córce i synowi, drugą zaś ojciec swojemu synowi itd.. Czy nie dostrzegacie podobieństwa?? Adam i Ewa, i wszyscy ich potomkami?? .


Mini-PORADNIK:

Stworzyłem przykładowe drzewko rodziny genetycznej, tak aby pokazać który z członków rodziny co wspólnego ma z nami (tobą/mną) 
LEGENDA:
 • Na żółto oznaczyłem probantów tegoż wykresu: brat i siostra
 • Czarne wstęgi - oznaczenie koicji i filiacji 
 • Niebieskie wstęgi - przekazywanie i obecność wśród krewnych, chromosomu Y, względem probanta. Y-DNA ( Y-chromosomalne DNA) posiadają tylko i wyłącznie mężczyźni, Ojciec przekazuje je swoim, synom, itd. z Y-DNA jest związane pojęcie Migracji Y-DNA, Y-chromosonalny-Adama, oraz Haplogrupy, pozwala określić odległe pochodzenie w linii męskiej
 • Zielone wstęgi  - przekazywanie i obecność wśród krewnych, chromosomu X, względem probantów. - to badanie w najprostszej formie pozwala określić rodzeństwo, owszem również można badać odległe pochodzenie, ale po przez analizę, X-DNA, różnych członków rodziny, gdyż o ile syn dostaje chromosom X od Matki - i sprawa jest prosta, o tyle córka posiada 2 chromosomy X, jeden od matki drugi od ojca, i bez metody porównawczej nie da się określić który od którego rodzica pochodzi. Dla tego też ten segment badań obecnie jest najsłabiej rozwinięty.. X-DNA - to chromosom X, pojęcie Haplogrupy również jest z nim związane
 • Pomarańczowe Wstęgi - przekazywanie i obecność wśród krewnych, autosomów, względem probantów - te badania pozwalaja określić naszych krewnych, aczkolwiek warto pamiętać by badać najodleglejsze pokolenia krewnych ponieważ, w zasadzie zakres badań to maks 5-7 pokoleń na obecną chwilę, gdyż później materiał porównawczy jest zbyt mały. poniżej przedstawiam tę zależność
  • rodzeństwo-bliźnięta  około 99% pokrycia atDNA
  • rodzic-dziecko około 49% pokrycia atDNA
  • rodzeństwo stryjeczne/cioteczne około 24% pokrycia atDNA
  • krewni w 3-4 pokoleniu około 12%-6% pokrycia atDNA
  • krewni w 5-6 pokoleniu około 3%-1% pokrycia atDNA
  • dalsi krewni poniżej 1% pokrycia atDNA 
 • Czerwone wstęgi  - przekazywanie i obecność wśród krewnych, mitochondrialnego DNA, względem probantów. mtDNA ( Mitochondrium w którym znajdują się koliste DNA) posiadają zarówno kobiety jak i mężczyźni, aczkolwiek tylko i wyłącznie Kobiety, przekazują go następnemu pokoleniu. Matka przekazuje je swoim, synom i córkom, w kolejnym, itd. z mtDNA jest związane pojęcie Migracji mtDNA, mitochondrialna-Ewa, oraz Haplogrupy, pozwala określić odległe pochodzenie w linii żeńskiej.

Dodam tu jeszcze - w tym mini poradniku - parę słów o dziedziczeniu genów/cech
W 1961 roku  Marshall Nirenberg, Robert William Holley i Har Gobind Khorana otrzymali Nagrodę Nobla za rozpracowanie kodu genetycznego i odkrycie jego roli w syntezie białek. Dało to zaczątek do niniejszych badań. 


Wracając do późnego dolnego paleolitu i Afryki... (jak już wspomniałem) jakieś 200 tysięcy lat temu, zarazem 200 tysięcy lat około po odkryciu przez człowieka ognia. Gdzieś na granicy współczesnych: Nigerii, Czadu i Camerona żyją sobie - ot co - grupka pierwotnych ludzi znających już życiodajną i niebezpieczną ognia moc!  Wśród nich żyje sobie i nasz "Adam" niezdający sobie z niczego sprawy że zostanie przodkiem wszystkich współcześnie żyjących ludzi. Gdzieś równie w Afryce w podobnym okresie żyje i "Ewa" równie spokojnie nieświadoma - a taką rolę odegrali.. dziś każdy żyjący może rzec iż ci dwoje są ich około 6 tysięcy razy pra, przodkami.

Antyczne Haplogrupy: Y-DNA I1-Z63 wraz z IJ, oraz mtDNA J

Antyczne DNA
kulturalokalizacjanazwapłećokresY-DNAmtDNAźródło

regionmiejsceHaplogrupa
Haplogrupa

YamnayaRussia
Olennii [OLE7]

5000–4500 y.a.

J4126C, 7028T, 10398G, 11719A, 13708A, 14766T, 14769G, 16048A 16069T 16126C 16193TWilde, S. (2014), Direct evidence for positive selection of skin, hair, and eye pigmentation in Europeans during the last 5,000 y, PNAS, online before print 10 March 2014.
Corded WarePolandJagodno, Wroclaw 

M2800 BCI lub J


Gworys, B. et al. (2013), Assessment of late Neolithic pastoralist's life conditions from the Wroclaw-Jagodno site (SW Poland) on the basis of physiological stress markers, Journal of Archaeological Science, online 13 February 2013 ahead of print.
SpainPico Ramos, Bizkaia2790-2100 BCJIzagirre, N. and de la Rúa, C. (1999), Absence of mtDNA haplogroup V in ancient Basques, American Journal of Human Genetics, vol. 65, pp. 199-207.
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011
01234567891011