Software

Program automatyzuje przetwarzanie skanów dokumentów metrykalnych, w nowe, cyfrowe indeksowane dokumenty metrykalne.