html

Język opisu strony.

Metadane dokumentu

<head>
   <!--(1)--><title>Przykładowt Tytuł Strony</title> 
   <!--(2)--><base href="https://www.przykladowy.com/adres/strony.html" /> 
   <!--(3)--><link rel="stylesheet" href="./adres/do/stlu.css" type="text/css" /> 
   <!--(4)--><meta charset="utf-8">

<title>..</title>

tytuł strony

<base href=".." />

adres strony

<title>

W większości sytuacji element jest wymagany, i określa tytuł strony.

<title>..</title>

tytuł strony

<link />

adres strony

<title>

W większości sytuacji element jest wymagany, i określa tytuł strony.