Metryki

{p.r.r.c. św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie}

{p.r.g.c. św. Mikołaja w Lubaczowie}

[AP/56/142/0/-/7214]

aA: (1850) Copia Libr. Metr. Nator., Copulator., Mortuor. Parochia gr. e. Lubaczow;
aB: (1831..1835) Liber Natorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, BorowaGóra, Lisiejamy, Szutki, Opaka;
aC: (1831..1835) Liber Copulatorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, BorowaGóra, Lisiejamy, Szutki, Opaka;
aD: (1830,1839..1840) Copia Lib. Mortuorum Parochia r.g.c. Lubaczow cum Młodow, Lisiejamy, Opaka, Szutki, Kornagi;
aE: (1851) Copia Libr. Metr. Nator., Copulator., Mortuor. Parochia gr. e. Lubaczow;
aF: (1852) Copia Libr. Metr. Nator., Copulator., Mortuor. Parochia gr. e. Lubaczow;
aG: (1853) Extractus Copiur. e libris Metrical. Nator., Copulator., Mortuor. Parochia gr. cathol. Lubaczowiensis;
aH: (1856) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
aI: (1856) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
aJ: (1856) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
aK: (1856) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;
aL: (1856) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;
aM: (1856) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;
aN: (1856) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;
aO: (1856) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;
aP: (1856) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;
aQ: (1856) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;
aR: (1856) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;
aS: (1856) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;
aT: (1858) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
aU: (1858) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
aV: (1858) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
aW: (1858) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;
aX: (1858) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;
aY: (1858) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;
aZ: (1858) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;
bA: (1858) Ecclesia r.gr. cath. ;
bB: (1858) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;
bC: (1858) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;
bD: (1859) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
bE: (1859) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
bF: (1859) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;
bG: (1859) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;
bH: (1859) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;
bI: (1859) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;
bJ: (1859) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;
bK: (1859) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;
bL: (1859) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;
bM: (1859) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;
bN: (1859) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;
bO: (1859) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;