programowanie

NRWL aplikacja pełnego stosu

npm i -g typescript
npm i -g @angular/cli
npm i -g @nestjs/cli
npm i -g nx
npm i -g @nrwl/cli
npm i -g create-nx-workspace
npm i -g @nrwl/schematics

(tekst roboczy) Na początku po zainstalowaniu NODE.JS, warto zainstalować powyższe paczki. Następnie tworzymy pusty projekt.

create-nx-workspace  
? Workspace name (e.g., org name)                my-fullstack-app
? What to create in the new workspace              empty
? Use Nx Cloud? (It's free and doesn't require registration.)  Yes
ng add @nrwl/schematics

(tekst roboczy) Na początku po zainstalowaniu NODE.JS, warto zainstalować powyższe paczki. Następnie tworzymy pusty projekt.