Jan Roman Cisowski


Jan Roman Cisowski — główny autor i pomysłodawca niniejszego serwisu «Aperiodyk — Cisowscy.com»; urodził się jako 3 dziecko w patriotycznej rodzinie o szlachecko-mieszczańsko-chłopskich korzeniach, w ostatnim roku Ⅸ dekady - ⅩⅩ wieku, jako syn, wybitnego konstruktora samolotów, i matematyczki.
Od najmłodszych lat pasjonował się przyrodą, naturą, turystyką, rysunkiem, fotografią, kulturą, historią lokalną i rodzinną w tym i genealogią, ale i techniką, astronomią, fizyką, lotnictwem, i bezliku innymi dziedzinami. 

Serwis «Aperiodyk — Cisowscy.com» kierowany jest do pasjonatów: natury, fotografii, genealogii, genealogii genetycznej, wizualizacji genealogicznej, demografii genealogicznej, kartografii, minionego świata, archiwistyki, amatorskiej poezji i sztuki, etnografii, historii, turystyki; a także do członków paranteli J.R.Cisowskiego i jegoż sympatyków.

GENEALOGIA — Pierwszy świadomy kontakt z genealogią (greckie: γενεά-genos  → „ród”,  λόγος-logos → „słowo”), J.R.Cisowski, miał w IV klasie szkoły podstawowej (№27 imienia Mari Konopnickiej na Podgórzu Duchackim w Krakowie), w ów czas na „Ścieżce Regionalnej” - historyczka mgr. Bożena Grelak - poleciła sporządzenie (tytułem kwartalnej pracy domowej), obszernego wywiadu rodzinego, efektm któtego,była praca plastyczna Moja Tożsamość Rodzinna - Pierwsze Drzewo Genealogiczne. Jaśko, był prawdopodobnie w ów czas, jedynym w klasie, który z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem, przy aprobacie krewnych, podjął się i rzetelnie wykonał plakat, na kilku łączonych arkuszach papieru, zawierający wzajmneje powiązania z blisko 400 członkami jegoż paranteli. Tak jesienią 1999 roku zakiełkowała trwająca po dziś dzień, jego pasja genealogią, pasją ku poszerzania odpowiedzi na pytanie Kim jestem?” (rozumiane jako: Skąd się wywodzę?”, Kim byli przodkowie i gdzie mieszkali, jak żyli, etc.?”, Co mówi o mnie i moim pochodzeniu i przodkach, genom mój i przodków?”, etc.)
Szkoła nie była jedyną instytucją, inicjującą pasję genealogią, młodego Jaśka, nieodzownym zastrzykiem, było jego wychowanie przez rodziców, rodzine. Wartości takie jak jak: pielęgnacja wspomnień, żywa pamięć-wspominki nieobecnych, kult tradycji, etc. Ogromnie pobudzały Jaśka ciekawość światem, od najmłodszych lat, spotkania rodzinne, gdzie pewne osoby opowiadały przy posiłku, lub na kanpie, różne historie o przodkach krenych , przyjaciołach rodziny, itp. Największym uznaniem w tej kwesti, daży on (brata prze-prze-prze-stryjeczny, pradziadka macierzysto-ojczystego, Jaśka) Kazimierza Sas Tokarskiego (1930-2007; abs. Histori UJ, bibliotekarz), którego bywał on częstm gościem, jako że Styjek jego zamieszkiwał w centrum Krakowa, vis-à-vis teatru Słowackiego. Podczas każdego spotkania, Stryjek pokazywał pamiątki, dokumenty i przekazywał opowieści historyczne o rodzinie, za każdym razem gdy doń przybywał, rzetelnie pogłębiał wiedzę, dało to solidne podwaliny, do rozpoczęcia i pogłębiania jego poszukiwań i wspaniałej podróży detektywistycznej w głąb historii, jaką jest "nasza tożsamość" - genealogia. Innymi krewnymi które równie istotne znaczenie odegrali w początkach tejże pasji, byli i są: Jacek Sas Winnicki i Maciej Zarzyka (bracia wujeczni taty); sioła Jadwiga, sioła Marynka i sioła Danka oraz Joanna (siostra dziadka ojczystego) z Sas Cisowskich; Józef Dobrowolski i Wiesław Pieczek i Kazimierz Szyk (bracia przestryjeczni taty), Cesia Kulińska z Michalskich i Stella Plucha z Buczków i Marta Kurowska z Bernackich (siostry stryjeczne taty), oraz ciocia Elżbieta Ochot, Bernard Ochot (brat stryjeczny mamy) i jego córka Teresa Gurgul, Herbert Płaczek i Barbara Śliwa z Millerów (rodzeństwo cioteczne mamy) i wiele innych osób. Naszególną uwage zasługuje też pan Jędżej Mieńko, nie będący krewnym Jaśka, opracował on w 2015-2016 i sprezentował, genealogię babci ojczystej mamy Jaśka, wyciągniątą od końca ⅩⅨ do początków Ⅶ wieku.

GENETYKA — 

Popularne posty z tego bloga

Kraina Wysp Szczęśliwych

Aktualizacje Genetyczno-Genealogiczne (2000-2015)