Software

Programy

BRAK MOŇĽLIWOŇöCI ZAPISU CAŇĀEJ KLISZY FHL / (ARKUSZA SKANU) ?! - to juŇľ nie problem. :)

ūüēĶūüŹĽ Problem ten nie dotyczy wszystkich ksińÖg, jednakŇľe tam, gdzie sińô pojawia, jest draŇľnińÖcy, co prawda moŇľna zrobińá zrzut ekranu kawaŇāka, i tak czńÖstka po czńÖsteczce zebrańá caŇāy arkusz do kupy, lecz jest to ucińÖŇľliwe, ta sztuczka nieco upraszcza to.

Program automatyzuje przetwarzanie skanów dokumentów metrykalnych, w nowe, cyfrowe indeksowane dokumenty metrykalne.