📚 CisoTeka (bazA)

Obszary, rezultat i zakres moich badań w latach 1999-2019.

Jakiś nagłówek ..

Oblicza Genealogi

onimia — zbiór nazw — zwłaszcza osobowych