Komusińscy / Komuszyńscy

 z Niemirowa Lwowskiego

[Ostatnia aktualizacja: 2023-11-21T21:41CET]

W przeważającej ilości zasobów metrykalnych pojawiają się dwa warianty nazwiska Komusiński (Komusińska) i Komuszyński (Komuszyńska), sporadycznie występuje warianty z "o" Komosiński (Komosińska) i Komoszyński (Komoszyńska) i tylko w kilku przypadkach wartianty z "a" Komasiński (Komasińska) i Komaszyński (Komaszyńska). Uparaszczając zapis mamy z: Kom❰u⧸o⧸a❱s❰i⧸zy❱ński (Kom❰u⧸o⧸a❱s❰i⧸zy❱ńska)

Mapa ukazuje miejsca występowania przedstawicieli tejże rodziny w XVIII, XIX i I-dekadzie XX wieku.

🆕🚧 DZIENNIK ZMIAN

🗃️📖  INDEKS

🗣️💬 Dyskusja na temat niniejszego artykułu czyli: Komusińskich / Komuszyńskich / Komosińskich / Komoszyńskich / Komasińskich / Komaszyńskich z Niemirowa Lwowskiego i nie tylko.

Zachęcam do dzielenia się informacjami, zgłaszania uwag, lub podlinkowywania innych materiałów. 

⚠️u niektórych osób moduł "Disqus" może nie wyświetlać się, nie wiedzieć czemu niektóre programy blokujące reklamy, blokują go.

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

A🗄️ Archiwum Główne Akt Dawnych [1/301/0/‑/999] ⧼1778‥1785⧽ — Parafia (R.L.): Niemirów. Dekanat: Lubaczów. Księga metrykalna ślubów dla całej parafii. ⚠️Brak wystąpienia nazwiska.

B🗄️ Archiwum Główne Akt Dawnych [1/301/0/‑/1000] ⧼1778‥1785⧽ — Parafia (R.L.): Niemirów. Dekanat: Lubaczów. Księga metrykalna zgonów dla całej parafii. 

B1📑 1780-10-14 śmierć Komosińskiej Agnieszki córki tkacza/sukiennika [dom:336]. 

14 października 1780, umiera 3 letnia*(?) katoliczka, Agnieszka Komosińska, córka tkacza/sukiennika z Niemirowa, dotychczas zamieszkała w domu nr.336. (przyczyna niezrozumiała), sakramentu udzielił proboszcz Niemirowskiej Parafii, 'Borgigo' Kawecki.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/d4c1d444b1e45af66cb9cec5a1556891ec33959c2ec0bb2ad9a0a3c1be5bc933

B2📑 1782-05-ok.10 śmierć Komosińskiej Mari

Około dnia 10, maja 1782, umiera 90 letnia katoliczka, Maria Komosińska z Niemirowa, sakramentu udzielił ksiądz Maciej Gasiewicz*(?).

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/74f439aeed1bd824e76b6c049f674e3e1d0bbe87713d279f9da59c11a7bfe35d

B3📑 1785-10-24 śmierć Komusińskiego Piotra [dom:236]

24 października 1785, umiera 1 roczny*(?) katolik, Piotr Komusiński zamieszkały dotychczas w domu 236.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/8d1546bf0df14c9b997e3889930cd9bbd83d34dfaef99276d2454e31a2235537

C🗄️ Archiwum Główne Akt Dawnych [1/301/0/‑/1003] ⧼1785‥1846⧽ — Parafia (R.L.): Niemirów. Dekanat: Lubaczów. Księga metrykalna urodzeń 1785-1842, ślubów 1785-1846 i zgonów 1785-1845 tylko dla miasta Niemirów. Tom II

C1📑 1786-10-08 chrzest Komusińskiej Tekli Teresy córki Jana i Katarzyny [dom:236]

8 października 1786, odbył się chrzest katolicki, Tekli Teresy, córki Jana i Katarzyny Komusińskich, zamieszkałych w domu 236 w Niemirowie Chrzestni to: Wielmożny Pan Maciej Hutorowicz*(?); Szlachetnie urodzona Teresa Kuczyna; Szlachetny Franciszek Kuczyny*(?); Szlachetna Marianna Łopocka.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/7a94fdf61249d232fce5aa2c098bbcbf1849a4190882d869d6fb6e258a7b3e76

C2📑 1791-03-01 chrzest Komusińskiej Mari córki Jana i Katarzyny z Dobrowolskich

1 marca 1791, odbył się chrzest katolicki, Mari, córki Katarzyny z Dobrowolskich i Jana i małżonków Komusińskich, mieszczan Niemirowskich. Chrzestni nieczytelni!

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/d9a4b17dbe148457e3b46ce8a391716765a84b320cf7915a5013400ce4d91542

C3📑 1792-01-09 ojciec-chrzestny Komusiński Jan na chrzcie Skalskiego Sebastiana syna Jakuba i Agnieszki z Cisowskich

9 stycznia 1792, Jan Komusiński mieszczanin Niemirowski wraz z Magdaleną Paluchowską, zostali rodzicami chrzestnymi Sławetnego Sebastiana*(?) Skalskiego syna, Sławetnego Jakuba Skalskiego Niemirowskiego mieszczanina i Agnieszki z Cissowskich.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/a188febf47ad81af70f8ce0f5cfa083213d0aad6190961cf06f0d9b134181e4b

C4📑 1794-11-05 chrzest bliźniąt Komusińskich (Komuszyńskich) Mikołaja Franciszka Ksawerego i Stanisława Kostki, synowie Jana Katarzyna [dom:236]

5 listopada 1794, w Niemirowskiej Parafii (R.L.) odbył się chrzest katolicki bliźniąt płci męskiej sławetnych Mikołaja Franciszka Ksawerego i Komusińskich/Komuszyńskich, synowie sławetnego Jana i Katarzyny Komuszyńskich zamieszkałych wraz z rodzicami w domu 226 w Niemirowie. Rodzicami chrzestnymi Mikołaja zostali: Jan Waxman (prawdopodobnie zarządca leśny Wróblaczyna) i Magdalena Paluchowska, natomiast Stanisława chrzestnymi zostali: Wincenty Krzywobłocki*(?) (status osoby niezrozumiały) i Agnieszka Gawlikowska.

(frapujące iż  w obrębie tegoż samego aktu przy 1 z braci widnieje nazwisko Komusiński a przy pozostałych Komuszyński — ukazuje to jak płynną sprawą była poprawność zapisu w owych czasach)

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/0c5d48b752dd404b0df28ff0061a1341037a1d579e88381798350c477b6c333c

C5📑 1795-02-05 ojciec-chrzestny Komusiński Jan na chrzcie Skalskiej Tekli córki Jakuba i Agnieszki.

5 lutego 1795, Jan Komusiński tkacz/sukiennik i mieszczanin Niemirowski wraz z Magdaleną Paluchowską żoną tkacza/sukiennika, zostali rodzicami chrzestnymi katoliczki Sławetnej Tekli Skalskiej córki, Sławetnego Jakuba i Agnieszki Skalskich.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/0c5d48b752dd404b0df28ff0061a1341037a1d579e88381798350c477b6c333c

C6📑 1795-06-10 matka-chrzestna Komusińska Katarzyna na chrzcie Antoniny Mikołaieskiej córki Jana i Marianny z Ostrowskich.

10 czerwca 1795, Mieszczanie Katarzyna Komusińska i wraz z Józefem Paluchowskim, zosta rodzicami chrzestnymi katoliczki Antoniny Mikołaieskiej córki, Szlachetnego Jana i Marianny z Ostrowskich.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/75f7077bcd549a8091e0696e753cc07b34dba8d972a3c7f68069403c33673f02

C7📑 1796-10-13 chrzest Jana Mikołaja Komusińskiego syna Szymona i Barbary z Skalskich [dom:193].

13 października 1796, odbył się chrzest katolicki Jana Mikołaja Komusińskiego syna Jana i Barbary z Skalskich, małżonków Komusińskich. Chrzestnymi rodzicami zostali: Wawrzyniec Soliński lub Sobiński, Magdalena Paluchowska i Maciej Lich.... (być może Lichański), mieszczanie.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/dc822e659f5c5eeca4f11711b76cd0976d916e137d838b6ef97c4bda58b1ed48

C8📑 1796-12-30 ojciec-chrzestny Komusiński Jan na chrzcie Lewkowicz Agnieszki córki Jakuba i Anny z Batasików*(?).

30 grudnia 1796, Komusiński Jan tkacz/sukiennik wraz z Franciszką Liskowiczówną, Janem Korzowskim*(?) mieszczaninem, i Anastazją Artomiczową, zostają rodzicami chrzestnymi na chrzcie katolickim Agnieszki Lewkowicz córki Jakuba i Anny Bartosikowej.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/dc822e659f5c5eeca4f11711b76cd0976d916e137d838b6ef97c4bda58b1ed48

C9📑 1797-09-29 matka-chrzestna Komusińska Katarzyna na chrzcie Sostkiewicz*(?) Michała syna Kazimierza i Franciszki Sękówny [dom:86].

29 września 1797, Komusiński Katarzyna wraz z Michałem Paluchowskim mieszczaninem, zostają rodzicami chrzestnymi na chrzcie katolickim Michała Sostkiewicza*(?) syna Kazimierza i Franciszki Sękówny*(?), zamieszkałych w domu 86.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/92788aa592c72018ee647321cd92f404afc6c217fb0e347083f885e36e356dfe

C10📑 1798-04-18 chrzest Komusińskiej Katarzyny córki Szymona i Barbary z Skalskich, [dom:40].

18 kwietnia 1798, odbył się katolicki chrzest Katarzyny córki Szymona sukiennika/tkacza i Barbary z Skalskich, małżonków Komusińskich, zamieszkałych w domu numer 40. Chrzestnymi rodzicami zostali Wawrzyniec Szabiński bednarz, Magdalena Paluchowska żona tkacza/sukiennika.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/ac53bf9c0bc401f06930385af1c5eb4058a1cfa161e3dd7961a74d35945ee076

C11📑 1799-08-24 chrzest Komusińskiego Stanisława Mikołaja syna Szymona i Barbary z Skalskich, [dom:40].

24 sierpnia 1799, odbył się katolicki chrzest Stanisława Mikołaja, syna Szymona sukiennika/tkacza i Barbary z Skalskich, małżonków Komusińskich, zamieszkałych w domu numer 40. Chrzestnymi rodzicami zostali Cisowski Jan mieszczanin i Magdalena Paluchowska.

🔗Link do skanu:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/a1c402c9f248a76ec486878ec378d7abb68e0c22351fb67d33faff105c45ed86

📑  

🔗Link do jednostki: