Family Search

Sztuczki, kruczki i nauczki nie tylko dla wnuczki i prawnuczki.

Brak Możliwości Zapisu Całego Arkusza SKANU

🕵🏻 Problem ten nie dotyczy wszystkich ksiąg, jednakże tam, gdzie się pojawia, jest drażniący, co prawda można zrobić zrzut ekranu kawałka, i tak cząstka po cząsteczce zebrać cały arkusz do kupy, lecz jest to uciążliwe, poniższa metoda upraszcza to.

Czemu by nie pójść, krok dalej? I nie zapisać, podczas parzenia herbaty, kilka skanów, jednorazowym uruchomieniem i kilkoma kliknięciami?

Zasada działania Skryptu


Node.js – środowisko uruchomieniowe zaprojektowane do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych, szczególnie serwerów www napisanych w języku JavaScript. Umożliwia tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami wykorzystujących asynchroniczny system wejścia-wyjścia. 

PowerShell Core to otwarty, wieloplatformowy interpreter poleceń, przystosowany do pracy ze strukturyzowanymi danymi (JSON, CSV, XML i inne). 

Aby uruchomić mój skrypt i miliony innych, które znajdziesz w internecie, zainstaluj świętą trójcę JavaScriptu.


Git – rozproszony system kontroli wersji. 

Instalacja i Konfiguracja naszego rozwiązania

Utwórz na swoim dysku, w dowolnym miejscu, folder o dowolnej nazwie, a w nim uruchom konsole PowerSchell Core i wpisz poniższe polecenia, każdorazowo zatwierdzając enterem. 

git clone https://github.com/Cisowscy/zapisywacz-skanow-familysearch.git


cd zapisywacz-skanow-familysearch


npm i


Start notepad Config/UWIERZYTELNIENIE.txt


Start notepad ZADANIA.txt


node src/app.js

W przypadku (4) i (5) otworzy się edytor tekstu, a w nim musisz podać swoje dane, zamiast tych obecnych tam, i zapisać zmiany, musisz to zrobić nim uruchomisz program poprzez (6).

Przy następnym uruchomieniu możesz posłużyć się dwukrotnym kliknięciem w "Uruchom.cmd" lub także przez konsole wykonując (4), (5) i (6) polecenie.

Pełna instrukcja znajduje się w folderze jako plik INSTRUKCJA.pdf tym linkiem. 

Efekt działania skryptu,

kolejny poprawny zapis,

niestety czasem ucina :/

a ten zapis trzeba powtórzyć.