Metryki

{p.r.r.c. św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie}

{p.r.g.c. św. Mikołaja w Lubaczowie}

[AP/56/142/0/-/7214]

aA: (1850) Copia Libr. Metr. Nator., Copulator., Mortuor. Parochia gr. e. Lubaczow;

aB: (1831..1835) Liber Natorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, BorowaGóra, Lisiejamy, Szutki, Opaka;

aC: (1831..1835) Liber Copulatorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, BorowaGóra, Lisiejamy, Szutki, Opaka;

aD: (1830,1839..1840) Copia Lib. Mortuorum Parochia r.g.c. Lubaczow cum Młodow, Lisiejamy, Opaka, Szutki, Kornagi;

aE: (1851) Copia Libr. Metr. Nator., Copulator., Mortuor. Parochia gr. e. Lubaczow;

aF: (1852) Copia Libr. Metr. Nator., Copulator., Mortuor. Parochia gr. e. Lubaczow;

aG: (1853) Extractus Copiur. e libris Metrical. Nator., Copulator., Mortuor. Parochia gr. cathol. Lubaczowiensis;

aH: (1856) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

aI: (1856) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

aJ: (1856) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

aK: (1856) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;

aL: (1856) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;

aM: (1856) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;

aN: (1856) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;

aO: (1856) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;

aP: (1856) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;

aQ: (1856) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;

aR: (1856) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;

aS: (1856) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;

aT: (1858) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

aU: (1858) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

aV: (1858) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

aW: (1858) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;

aX: (1858) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;

aY: (1858) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;

aZ: (1858) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;

bA: (1858) Ecclesia r.gr. cath. ;

bB: (1858) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;

bC: (1858) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;

bD: (1859) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

bE: (1859) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

bF: (1859) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis;

bG: (1859) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;

bH: (1859) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;

bI: (1859) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Młodow;

bJ: (1859) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;

bK: (1859) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;

bL: (1859) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Lisiejamy;

bM: (1859) Copia Libri metricalis Natorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;

bN: (1859) Copia Libri metricalis Copulatorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;

bO: (1859) Copia Libri metricalis Mortuorum Ecclesia r.gr. cath. Lubaczoviensis pro pago Opaka;