Grekokatolicka Parafia św. Mikołaja w Lubaczowie [AP/56/142/0/-/7212]

  • A: (1810..1820) Liber Natorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, Lisiejamy, Opaka;

  • B: (1810..1820) Liber Copulatorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, Lisiejamy, Opaka;

  • C: (1810..1820) Liber Mortuorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, Lisiejamy, Opaka;

  • D: (1820..1829) Dupplicata Liborum Metricalium Natorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, Lisiejamy, Opaka;

  • E: (1820..1829) Dupplicata Liborum Metricalium Copulatorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, Lisiejamy, Opaka;

  • F: (1820..1829) Dupplicata Liborum Metricalium Mortuorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, Lisiejamy, Opaka;

  • G: (1836) Liber Copulatorum, Natorum, Mortuorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, Lisiejamy, Opaka;

  • H: (1830,1839..1840) Copia Lib. Natorum Parochia r.g.c. Lubaczow cum Młodow, Lisiejamy, Opaka, Szutki, Kornagi;

  • I: (1837..1838) Liber Copulatorum, Natorum, Mortuorum Parochia r.g.c. Lubaczow cǔm Młodow, Lisiejamy, Opaka;

  • J: (1830,1839..1840) Copia Lib. Copulatorum Parochia r.g.c. Lubaczow cum Młodow, Lisiejamy, Opaka, Szutki, Kornagi;