📓 The Complete Genealogy Reporter

📓 Generator ksiąg z kompletną genealogią 

(Poradnik)

Program „The Complete Genealogy Reporter” — to kompleksowe narzędzie do automatycznego generowania narracyjnych ksiąg genealogicznych z plików „GEDCOM (.ged)” (z większości programów genealogicznych możesz wyeksportować dane do tego formatu).

Program posiada głęboką konfigurowalność, treści/sekcji, które życzymy sobie, aby znalazły się w opracowaniu. Możemy uwzględnić, teksty narracyjne, notatki, źródła, cytaty źródłowe, zdjęcia, dołączone dokumenty, diagramy (drzewa genealogiczne) zstępnych i wstępnych, wykazy: zawodów, wydarzeń/dat, miejsc, osób itp. Dodatkowo możemy utworzyć własne sekcje. Jak i niemalże w całości dostosować tekst narracyjny. 


Program działa 30 dni od daty instalacji*, dożywotnia licencja kosztuje około $30. (*po re instalacji, działa kolejne 30 dni, aczkolwiek do użytku komercyjnego zachęcam do zakupu licencji, i tym samym, podziękowaniu autorowi za jego poświęcony czas i trud stworzenia niniejszego programu, z którego chcemy na większą skalę korzystać).

Program można pobrać ze strony: http://www.tcgr.bufton.org/tcgpdown.htm

Instalacja i Podstawy KorzystaniA z Programu

Instalacja

Najwygodniejszym użytkowaniem jest posiadanie całego pakietu w skład którego wchodzi niniejszy „The Complete Genealogy Reporter” oraz „The Complete Genealogy Builder” i „GedPad Pro”, całość po instalacji zajmuje około 30MB na dysku, sam reporter około 9MB, builder około 19MB a GedPad około 1MB.

Na obecny czas (tj. 28 II 2019), podczas instalacji możemy wybrać następujące języki programu Kataloński, Angielski (US/GB), Niemiecki i Francuski. Natomiast pełne wsparcie dla narracyjnych raportów mamy dla języków: Czeski, Słowacki, Niemiecki, Angielski (US), Angielski (GB), Francuski (FR), Francuski (Belgijski), Fiński, Norweski, Szwedzki, Kataloński, Hiszpański, Włoski, Portugalski (Europejski), Portugalski (Brazylijski). Jak widzą Państwo, dedykowanego wsparcia dla języka polskiego jeszcze niema, aczkolwiek wiem, że trwają prace. Natenczas proponuję wybierać język słowacki, jako że z podanej grupy jego składnia jest najbardziej zbliżona do polskiego, a następnie dokonywać w ustawieniach sekcji programu, edycji schematów narracyjny, przekładając je na polski, lub samodzielnie pisząc swój schemat. Nie jest to w 100% idealne rozwiązanie, ponieważ przy niektórych wyrazach pojawi sie deklinacja, typowa dla słowackiego, nieco odmienna niż w Polskim, aczkolwiek język słowacki ma miano "esperanto Słowiańskiego" gdyż przez wszystkich Słowian jest w pewnym stopniu zrozumiały. 

Pierwsze Uruchomienie

Po uruchomieniu programu zostaniemy poproszeni o wskazanie pliku GEDCOM (*.ged) — naszego drzewa genealogicznego — a następnie o wskazanie probanta dla generowanej narracyjnej księgi genealogicznej. 

Przy następnym uruchomieniu, zostanie wczytany poprzedni projekt, aby wczytać inne drzewo, klikamy [Ctrl] + [O] i wybieramy inny plik drzewa (*.ged). Możemy też kliknąć {Plik}>{Otwórz plik GEDCOM..}, lub kliknąć ikonę żółtego folderu z zieloną strzałeczką, pierwsza ikona na pasku ikon).

Dostępność Sekcji

Jeżeli jako probanta wskażemy osobę nieposiadającą przodków, nie dziwmy się brakiem możliwości uwzględnienia sekcji wstępnych, oraz jeżeli wybierzemy osobę bezdzietną, sekcja zstępnych będzie zablokowana. 

Tak samo, jeżeli wybrany plik drzewa GEDCOM (*.ged) nie posiada np. dodanych lokalizacji do miejsc, nie będziemy mogli wygenerować mapy miejsc itd. Dostępność sekcji jest ściśle powiązana z dostępnymi danymi w pliku naszego drzewa.

Zmiana Probanta

Podczas pierwszego uruchomienia, zostaliśmy poproszeni o wskazanie probanta, generowanej księgi. Jeśli jednak chcielibyśmy go zmienić, musimy kliknąć czwartą ikonę „👨” lub kliknąć drugie menu (Zaznacz osobę/Select), mamy 2 możliwości wyboru osoby albo za pośrednictwem w pierwszej kolejności wybrania nazwiska, a następnie imienia, albo za pośrednictwem przeszukania całości. 

Konfiguracja formy księgi

Nim dokonamy nasz pierwszy/wtóry/kolejny raport, musimy określić jego formę, czyli między innymi nośnik. Możemy bezpośrednio z programu wydrukować naszą księgę, wybierając z listy naszą fizyczną drukarkę, lub dokonać emulowanego wydruku, wybierając urojoną drukarkę (np. drukując do programu Microsoft OneNote). Możemy także wygenerować naszą księgę w postaci cyfrowej publikacji i tu mamy do wyboru plik (*.PDF) z hiperłączami i bez, Dokument Microsoft Word (*.docx), niesformatowany plik tekstowy (*.txt), czy zbiór stron (*.HTML). 

Tutaj też określamy język narracji naszej księgi, którego część elementów narracyjnych możemy w ustawieniach, do własnych upodobań, dostosować, w tym podmieniając słowacki, polskim.

Główne Okno — Statystyka

Po wczytaniu drzewa i wybraniu probanta zostają wygenerowane informacje statystyczne o naszym projekcie. W programie mamy dwa panele, zabarwione na jasno cytrynowy kolor: 

Główne Okno — Wybór Sekcji / Rozdziałów

Mamy tu do dyspozycji 19 wbudowanych sekcji/ rozdziałów, które możemy uwzględnić w naszej generowanej księdze genealogicznej, dodatkowo możemy dodać własne sekcje. Dostępne sekcje zobaczyć możesz na poniższej ilustracji.

Szczegółowe omówienie Programu

Zachęcam do pozostawienia Opinii lub komentarza.

Górny Pasek Menu

1) File/ Plik 

2) Select/ Wybierz & 3) Create/ Generuj.

Pierwsza menu przenosi nas do wyboru probanta, drugie uruchamia generowanie księgi.

6) Admin/Kontrola & 7) Help/ Wsparcie

4) Preferences/ Opcje

4.1) > Dostosowywanie interpretatora GEDCOM

4.1.A) Zaznaczenie ptaszka, skutkować będzie pominięciem podczas importu wszystkich wydarzeń nieposiadających daty i lokalizacji. 

4.1.B) Zaznaczenie ptaszka, skutkować będzie zamienieniem lokalizacji i daty wykonywania zawodu, w komentarz, do tego zawodu. 

4.1.C) Niektóre programy genealogiczne, posiadają dwojaki sposób charakterystyki osoby, standardowo, poprzez wydarzenia posiadające datę i lokalizację, oraz poprzez atrybuty, pozbawione kotwicy w czasoprzestrzeni. Zaznaczenie ptaszka, skutkować będzie interpretowaniem atrybutów dotyczących osoby, jako wydarzenia. 

4.1.D) Tu do końca nie wiem, czym będzie skutkowało odznaczenie ptaszka, domyślnie jest on zaznaczony... 

4.1.E) Jeżeli eksportujemy nasze drzewo z witryny MyHeritage lub z innych witryn genealogicznych, ta opcja jest nieistotna, ponieważ nasz plik gedcom, posiada linki do zdjęć w chmurze. Jeżeli jednak używamy offline programu, a plik gedcom, posada adresy względne, do obrazów, możliwe, że potrzebne będzie wskazanie folderu, w którym one się znajdują. 

4.1.F) Jeżeli z jakiegoś powodu zechcesz pominąć pewne części swojego pliku gedcom, możesz tu wpisać te tagi, które mają być pomijane.

Opis tagów, jak i struktury standardu wymiany informacji genealogicznej GEDCOM, opracowanego w 1984 przez Mormonów niebawem ukaże się pod linkiem.

4.1.G) Zaznaczenie ptaszka, skutkować będzie oczyszczeniem notatek, przypisów, cytatów źródłowych i źródeł, z wszelkiej maści tagów HTML, z pominięciem tych odpowiedzialnych za krój tekstu. 

4.1.H) ..

4.1.I) ..

4.1.J) ..

4.1.K) Określenie sposobu interpretowania danych oznaczonych jako prywatne. 

4.2) > Dostosowywanie PROGRAMU i Raportów

Szczegółowe omówienie niżej przedstawionych opcji ukaże się w przeciągu kilku dni...

4.2.A) "General"

... Omówienie niebawem ...

4.2.B.1) "Loading (Filters)"

... Omówienie niebawem ...

4.2.B.2) "Loading (Adjust)"

... Omówienie niebawem ...

4.2.B.3) "Loading (Media)"

... Omówienie niebawem ...

4.2.B.4) "Loading (Events)"

... Omówienie niebawem ...

4.2.C) "Analysis"

... Omówienie niebawem ...

4.2.D.1) "Cover Options"

... Omówienie niebawem ...

4.2.D.2) "Page Options"

... Omówienie niebawem ...

4.2.E) "Book Formats"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.1) "Raport Detail"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.2) "Raport Format"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.3) "Raport Scope & Order"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.4) "Raport Families"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.5) "Raport Events"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.6) "Raport Dates"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.7.a) "Source Reporting"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.7.b) "Source Layout"

... Omówienie niebawem ...

4.F.8) "Notes"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.9) "Family Trees"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.10.a) "Media Reporting"

... Omówienie niebawem ...

4.2.F.10.b) "Media Layout"

... Omówienie niebawem ...

4.2.G) "Margins"

... Omówienie niebawem ...

4.2.H.1) "PDF/DOC Reports"

... Omówienie niebawem ...

4.2.H.2) "PDF Reports"

... Omówienie niebawem ...

4.2.H.3) "HTML Reports"

... Omówienie niebawem ...

4.2.I.1) "Colors"

... Omówienie niebawem ...

4.2.I.2) "Fonts"

... Omówienie niebawem ...

4.2.J) "Languages"

... Omówienie niebawem ...

5) Sections/ Preferencje Sekcji

Tu mamy możliwość szczegółowego konfigurowania sekcji/rozdziałów naszej księgi, w tym podmianę niektórych domyślnych tekstów narracyjnych. 

Szczegółowe omówienie niżej przedstawionych opcji ukaże się w przeciągu kilku dni...

5.A) Sekcje: Okładka, Spis, Wstęp

... Omówienie niebawem ...

5.B) Sekcje: Wstępni (Aganci & Koganci), Zstępni, Krewni w liniach bocznych i Spowinowaceni.

... Omówienie niebawem ...

5.C) Sekcje: Osób powiązanych i niepowiązanych

... Omówienie niebawem ...

5.D) Sekcje: Drzewa Genealogiczne, Zdjęcia, Cmentarze, Dokumenty, Notatki, Źródła

... Omówienie niebawem ...

5.E) Sekcje Wydarzeń: Wykaz (Dat & Miejsc), mapa

... Omówienie niebawem ...

5.F) Sekcje Wykazów: nazwisk, zawodów, przyczyn śmierci.

... Omówienie niebawem ...

5.G) Sekcje Wykazów: Rocznic, Koligacji, Osób.

... Omówienie niebawem ...

5.H) Dodatkowo możesz utworzyć własne sekcje.

... Omówienie niebawem ...

KONIEC