programowanie

Angular

Angular 

1) Tworzenie nowego projektu przez nrwl

>npx create-nx-workspace@11.0.0-beta.16 myworkspace --preset=empty --cli=angular --linter="eslint" --nxCloud --interactive=true


>cd myworkspace