Krakus-Wanda (Czas?)

 Generowanie pliku dla Google Earth (przygotowywanie/obliczanie danych)

Konfigurowanie Google Earth (dostosowywanie programu)